Agentkostnad för att förlänga Lewickis kontrakt: 1,6 miljoner

2019 förlängde Oscar Lewicki sitt kontrakt. Då tog Martin Dahlin rejält betalt.