Ole Törner: Snart jubileum – 110 år sedan 19 ynglingar bildade MFF

Den 24 februari fyller MFF 110 år. Allt började i en numera riven restaurang.