MFF:s Vänner nominerar Anna Storåkers till valberedningen

En suppleantpost i valberedningen kan bli det mest dramatiska valet på MFF:s årsmöte..